ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งในผู้หญิง

โรงพยาบาลร่วมกับห้างโรบินสันตรัง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดองค์ประกอบในร่างกายด้วยเครื่อง In Body พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งในผู้หญิง โดยนพ.สุธรรม ไชยวาณิชย์ ศัลยแพทย์,นพ.ณัฐชัย อิ่มพันธุ์แบน สูตินรีแพทย์ และโรคหัวใจ นพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล อายุรแพทย์โรคหัวใจ ในงาน Beauty inside ณ ลานชั้น 1 ห้างโรบินสันตรัง

We Truly Care!!!
เราดูแลด้วยใจ