กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2559

          บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต  ณ  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า  80   คน  โดยได้ยูนิตรวมทั้งสิ้น  61  ยูนิต  คิดเป็น  21,350 ซีซี   โดยผู้ที่เข้าร่วมบริจาคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิม   ตัวแทนประกันชีวิต   กลุ่มธนาคาร   หมู่บ้านศรีตรัง   บริษัท  ห้างร้าน  หน่วยงานราชการ  เอกชน  และกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล