ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2559

                บรรยากาศผู้ร่วมทำความดีเพื่อแม่โดยการบริจาคโลหิต  กับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยยอดการบริจาคครั้งนี้ได้ยูนิตรวมทั้งสิ้น  55 ยูนิต  รวมเป็น  19,250 ซีซี   จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น    71 ท่าน  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถบริจาคได้เนื่องจากมีภาวะโลหิตจาง  ความดันโลหิตสูง จำนวน  16 ท่าน  ซึ่งผู้เข้าร่วมบริจาคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม Donor เดิม  หมู่บ้านศรีตรัง  ธนาคาร  ลูกค้าโรงพยาบาล  ญาติ  ตัวแทนประกันชีวิต  บริษัทคู่สัญญา  หน่วยงานราชการ  เอกชน และประชาชนทั่วไป

                สำหรับการรับบริจาคครั้งต่อไป วันอังคารที่  15 พฤศจิกายน 2559  (ครบรอบ 54 ปีการก่อตั้งรพ.) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่โทร.084-5284713