กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี

บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีโรงพยาบาล 
We truly care!!!
เราดูแลด้วยใจ

รูปภาพ