ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต The Gift of Life

อีกหนึ่งวันดีๆ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต "The Gift of Life"  
ให้โลหิต...เพื่ออีกชีวิตได้ไปต่อ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตทำความดีร่วมกันใน
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารอมราวิทยา เมดิคอลเซนเตอร์
เวลา 08:30-12:00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-528-4713 

 

Share Share