งานเสวนา “รู้ทันภัยมะเร็ง”

     ภาพบรรกาศกิจกรรมงานเสวนาในหัวข้อ  “รู้ทันภัยมะเร็ง”  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย  ประกอบด้วยนพ. ศรัณย์  เลิศสถิตธนกร  ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์   พร้อมด้วย นพ.ณัฐชัย อิ่มพันธ์แบน สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาล  และพญ.ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เปอร์   แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำโรงพยาบาล  ร่วมเป็นพิธีกรเสวนาหัวข้อ  “รู้ทันภัยมะเร็ง” และการแชร์ประสบการ์ดีๆ โดยทีมงานศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์