Digital Mammogram

Digital Mammogram ยี่ห้อ Hologic รุ่น Selenia

แมมโมแกรม (Mammogram) 

     คือวิธีการตรวจด้วยรังสีเอกซเรย์ (X-Rays) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อค้นหาความผิดปกติที่เต้านม โดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อตรวจเต้านมเท่านั้น สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่คุณหรือแพทย์จะคลำได้

     แมมโมแกรม เป็นการตรวจสำหรับหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีเนื้อเยื่อเต้านมที่เหมาะสมกับการตรวจ ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน และ เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น ก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นเรื่อยๆ

     ขั้นตอนการตรวจคร่าวๆ คือการให้ผู้รับการตรวจไปยืนที่เครื่อง และนำเต้านมวางระหว่างอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นตรวจพื้นผิวเรียบ 2 แผ่น และมีการบีบเบาๆ คุณอาจรู้สึกรำคาญหรือปวดเล็กน้อย แต่ใช้เวลากดเต้านมเพื่อการตรวจจริงๆเพียง 2-3 วินาที และใช้เวลาตรวจรวมไม่กี่นาที ใช้ปริมาณรังสีน้อยมาก และแทบไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยในการตรวจ

 

อัลตราซาวด์เต้านม  (Ultrasound Breast)

     เป็นการตรวจเต้านมโดยรังสีแพทย์ ทำการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านมในสตรีที่ อายุยังน้อยและใช้ตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจแมมโมแกรม เพื่อวินิจฉัยแยกก้อนและถุงน้ำ และยังใช้ตรวจในกรณีเต้านมมีความหนาแน่นสูง ในการตรวจเต้านมประจำปีหรือเมื่อตรวจเจอความผิดปกติ ท่านจะได้รับการตรวจทั้ง แมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ ในครั้งเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำในการตรวจมากขึ้น โดยระยะเวลาในการตรวจจะขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของแต่ละบุคคล
 

Digital Mammogram

1. เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับรังสีต่ำ
2. สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมชัดเจน
3. สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง ระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้อง และแม่นยำสูง
5. มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่อง Mammogram ที่ใช้ฟิล์ม

 

ข้อดีของเครื่อง Digital Mammogram

1.  จากการศึกษาเปรียบเทียบ การรับรังสีของผู้รับบริการพบว่าเครื่อง Digital Mammogram นี้สามารถลดปริมาณรังสีลงจากเดิม
2.  ลดเวลาในการทำ Mammogram เนื่องจากไม่ต้องคอยเปลี่ยนฟิล์ม เหมือนกับเครื่องชนิดใช้ฟิล์ม สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้
3.  เมื่อทำเสร็จภาพจะไปปรากฏที่หน้าจอของรังสีแพทย์ทันที เพื่ออ่านผลได้ทันทีเนื่องจากไม่ต้องรอล้างฟิล์ม ลดขั้นตอนทำให้แพทย์อ่านผลเร็วขึ้น และได้ผลเร็วขึ้น
4.  เนื่องจากข้อมูลของภาพที่ได้เป็นข้อมูล Digital เมื่อมีปัญหาภาพไม่ชัด หรือความขาว/ดำของภาพไม่ได้ระดับ ไม่ต้องเรียกผู้รับบริการมาถ่ายซ้ำ เหมือนเครื่องแบบใช้ฟิล์ม รังสีแพทย์สามารถปรับ ความชัดเจนได้จากจอได้ตามความต้องการ และรังสีแพทย์ยังสามารถขยายดูส่วนต่างๆ ได้จากจอที่รับภาพมา ลดอัตราการกลับมาทำซ้ำ และรับรังสีซ้ำ
5.  ความคมชัดของภาพที่มีมากกว่า สามารถบอกตำแหน่งของจุดที่มีปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเครื่องระบบใช้ฟิล์ม
6.  ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดเต้านมระหว่างการทำ Mammogram จะน้อยมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการกดเต้านม จะค่อยๆ กดลงมาที่บริเวณเต้านม อย่างนุ่มนวลกว่าเครื่องที่ใช้ฟิล์ม
7.  สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเครื่องชนิดใช้ฟิล์ม
8.  แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถ เรียกดูรูปจากหน้าจอในห้องตรวจ โดยไม่ต้องรอดูฟิล์ม (ห้องตรวจที่ศูนย์เต้านม)

 

 

รายการ / ราคา /และการเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการตรวจ 

รายการตรวจ

ราคา

การเตรียมตัว

Digital Mammogram

2,400

1.แนะนำให้มาตรวจหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 10 วัน
(โดยนับวันแรกที่มีประจำเดือนมาเป็นวันที่1แล้วนับไป 10 วัน)

2.งดทาแป้ง โลชั่น โคโลญจ์ บริเวณเต้านม ในวันที่มาตรวจ

3.สตรีที่รับประทานฮอร์โมน กรุณาหยุดรับประทานฮอร์โมนก่อนตรวจ 14 วัน

4.สตรีที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ และให้นมบุตรไม่แนะนำให้ตรวจ (ควรแจ้งแผนกเอกซเรย์กรณีไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่)

 

หมายเหตุ :

1.หากมีฟิล์มเอกซเรย์เต้านมเก่า กรุณานำมาด้วย

2.แผนกรังสีขออนุญาตยกเลิกคิวนัดหลัง เลยเวลานัดตรวจไป 1 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้ติดต่อมาเลื่อนนัด

3. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการรังสีแพทย์ แต่ยังไม่รวมค่าบริการของแพทย์ศัลยกรรม กรณีที่มีการปรึกษา

Ultrasound Breast

1,500

1. ไม่ต้องเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการตรวจ อัลตร้าซาวด์เต้านม

2. ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์การพยาบาลและค่าบริการของแพทย์ศัลยกรรม กรณีที่มีการปรึกษา

3. รวมค่าอ่านฟิล์มแพทย์รังสีแล้ว

Digital Mammogram & Ultrasound Breast

3,200

1.แนะนำให้มาตรวจหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 10 วัน (โดยนับวันแรกที่มีประจำเดือนมาเป็นวันที่1แล้วนับไป 10 วัน)

2.งดทาแป้ง โลชั่น โคโลญจ์ บริเวณเต้านม ในวันที่มาตรวจ

3.สตรีที่รับประทานฮอร์โมน  กรุณาหยุดรับประทานฮอร์โมนก่อนตรวจ 14 วัน

4.สตรีที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ และให้นมบุตรไม่แนะนำให้ตรวจ (ควรแจ้งแผนกเอกซเรย์กรณีไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่)

 

หมายเหตุ :

1. หากมีฟิล์มเอกซเรย์เต้านมเก่า กรุณานำมาด้วย

2. แผนกรังสีขออนุญาตยกเลิกคิวนัดหลังเลยเวลานัดตรวจไป 1 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้ติดต่อมาเลื่อนนัด

3. ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ การพยาบาล และค่าบริการของแพทย์ศัลยกรรม กรณีที่มีการปรึกษา

4. รวมค่าอ่านฟิล์มแพทย์รังสีแล้ว

 

 

สอบถาม / นัดหมาย : แผนกรังสี
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โทร. 0-7520-5413
ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)