เปิด Digital MRI 1.5 Tesla

            Digital  MRI 1.5 Tesla @MRI center  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว  โดยได้รับเกียรติจากท่านเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดี  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital MRI สามารถสอบถามได้ที่  0-7520-5413 , 094-582-1465 ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ