เพราะเสียงที่ได้ฟัง จะดังไปถึงหัวใจ

        เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำหรับกิจกรรม  Doctor Talk We Listen “เพราะเสียงที่ได้ฟัง  จะดังไปถึงหัวใจ” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน  2559  ณ  ลาน  Coffee Mom  ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกลุ่มบริษัท         ปูนชีเมนต์ไทย  ทุ่งสง (SCG),  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.),  กลุ่มตัวแทนประกันชีวิต, หน่วยภาครัฐ,  เอกชน,  ลูกค้าประโรงพยาบาล,  ญาติ   และบุคคลทั่วไป  เข้าร่วมกว่า  70 คน   สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม      ทุกคน   โรงพยาบาลได้มอบคูปองตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) มูลค่า 500 บาทฟรี