นพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล

DR.Somboon Kiamkerdphol
นพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 น.-17.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-17.00 น.
Share Share