แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล

นพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล

แผนก :
แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ


ประวัติการศึกษา :
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556 อายุรศาสตร์ วชิรพยาบาล
พ.ศ.2543 - พ.ศ.2548 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2532 - พ.ศ.2536 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่


ความชำนาญพิเศษ :
อายุรแพทย์โรคหัวใจ


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 น.-16.00 น. และ 17.00 น.-20.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-16.00 น. และ 17.00 น.-20.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-16.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-16.00 น.