แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
พญ.อรุณี รอดเนียม

พญ.อรุณี รอดเนียม

แผนก :
แพทย์ออกตรวจคลินิกจักษุ


ประวัติการศึกษา :
พ.ศ.2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2554 แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2557 อนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ :
มีความรู้ ความสามารถในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตา โดยเฉพาะผู้ป่วยด้านต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อลม โรคจอประสาทตา ตาแห้ง ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น ตรวจคัดกรองต้อหิน เบาหวานขึ้นตา ผ่าตัดโรคต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก ตากุ้งยิง ตรวจตาเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด
ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางตาโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจรักษา


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-20.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-20.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-16.00 น.