แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ.นนธิวัฒน์  ญาณะตาล

นพ.นนธิวัฒน์ ญาณะตาล

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ความชำนาญพิเศษ :
อายุรศาสตร์ทั่วไป มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ วัณโรค โรคระบบทางเดินอาหาร ตับและท่อทางน้ำดี โรคความดันโลหิต


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 10.00 น.-18.00 น.
วันพุธ
: 10.00 น.-18.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 10.00 น.-18.00 น.
วันศุกร์
: 10.00 น.-18.00 น.
วันเสาร์
: 12.00 น.-20.00 น.
วันอาทิตย์
: 09.00 น.-18.00 น.