พญ.ดารารัตน์ สุขษาสุณี

Miss Dararat Suksasunee
พญ.ดารารัตน์ สุขษาสุณี
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-17.00 น.
Share Share