แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
พญ.ดารารัตน์ สุขษาสุณี

พญ.ดารารัตน์ สุขษาสุณี

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความชำนาญพิเศษ :
ตรวจวินิจฉัย รักษา สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ ปวดศรีษะ โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-17.00 น.