แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฐชัย อิ่มพันธ์แบน

นพ.ณัฐชัย อิ่มพันธ์แบน

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช


ประวัติการศึกษา :
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ :
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา อาทิ ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช ปรึกษาภาวะมีบุตรยาก ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก อัลตราซาวน์ทารกในครรภ์


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-16.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันอาทิตย์
: 08.00 น.-12.00 น.