นพ.ดุษฎี สุวรรณทีป

Dutsadee Suwanprateep, M.D.
นพ.ดุษฎี สุวรรณทีป
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 08.00 น.-12.00 น.
วันพุธ
: 12.00 น.-20.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 11.00 น.-22.00 น.
วันศุกร์
: 11.00 น.-20.00 น. (บางสัปดาห์ออกตรวจถึงเวลา 17.00 น.)
วันอาทิตย์
: 09.00 น.-17.00 น.
Share Share