แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ.ดุษฎี สุวรรณทีป

นพ.ดุษฎี สุวรรณทีป

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาวตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมแพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์หลักสูตร 12 เดือน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์


ความชำนาญพิเศษ :
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
สามารถคัดกรอง สะเก็ดผิวหนัง (Skin Test)
โรคเด็ก


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 08.00 น.-12.00 น.
วันพุธ
: 12.00 น.-20.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 11.00 น.-22.00 น.
วันศุกร์
: 11.00 น.-20.00 น. (บางสัปดาห์ออกตรวจถึงเวลา 17.00 น.)
วันอาทิตย์
: 09.00 น.-17.00 น.