แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
พญ.นิษฐกานต์ อินทรสังขนาวิน

พญ.นิษฐกานต์ อินทรสังขนาวิน

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรกุมารเวชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ :
ตรวจวินิจฉัย รักษา โรคเด็กทั่วไป โรคซีด โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก (อ้วน เบาหวาน ไทรอยด์) วัคซีนเด็กทั่วไป วัคซีนเสริมพิเศษในเด็ก


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-16.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-16.00 น.