พญ.อภิญญา ยวงทอง

Apinya Yuangthong, M.D.
พญ.อภิญญา ยวงทอง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 09.00 น.-17.00 น.
วันอังคาร
: 09.00 น.-20.00 น.
วันพุธ
: 09.00 น.-20.00 น.
วันเสาร์
: 08.00 น.-20.00 น.
วันอาทิตย์
: 08.00 น.-20.00 น.
Share Share