แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ.ชัยพัทธ์ เพ็งผ่อง

นพ.ชัยพัทธ์ เพ็งผ่อง

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ความชำนาญพิเศษ :
แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 16.00 น.
วันอังคาร
: 8.00 - 16.00 น.
วันพุธ
: 8.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 16.00 น.