แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
พญ.ศิริลักษณ์ หนูขาว

พญ.ศิริลักษณ์ หนูขาว

แผนก :
แพทย์ออกตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป


ความชำนาญพิเศษ :
General Practitioner


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 09.00 น.-17.00 น.
วันพุธ
: 09.00 น.-17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 09.00 น.-17.00 น.
วันศุกร์
: 09.00 น.-17.00 น.
วันเสาร์
: 09.00 น.-17.00 น.