แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ. ทศพร  ผดุงวิทย์วัฒนา

นพ. ทศพร ผดุงวิทย์วัฒนา

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์
วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 16.00
วันอังคาร
: 8.00 - 16.00
วันพุธ
: 8.00 - 16.00
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 16.00
วันศุกร์
: 8.00 - 16.00
วันเสาร์
: 8.00 - 16.00
วันอาทิตย์
: -