แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
พญ.นพวรรณ จุติอมรเลิศ

พญ.นพวรรณ จุติอมรเลิศ

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์


ความชำนาญพิเศษ :
อายุรศาสตร์ทั่วไป


สมาชิกภาพ :
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: -
วันอังคาร
: 8.30 - 16.00
วันพุธ
: 8.30 - 16.00
วันพฤหัสบดี
: 8.30 - 16.00
วันศุกร์
: 8.30 - 16.00
OPD 17.00 - 20.00
วันเสาร์
: 8.30 - 16.00
OPD 17.00 - 20.00
วันอาทิตย์
: 8.30 - 16.00
OPD 17.00 - 20.00