นพ.ศักดิ์ชัย โพธินามทอง

Sakchai Pothinamthong, M.D.
นพ.ศักดิ์ชัย โพธินามทอง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.30 - 16.00
วันอังคาร
: 8.30 - 16.00
วันพุธ
: 8.30 - 16.00
วันพฤหัสบดี
: 8.30 - 16.00
วันศุกร์
: 8.30 - 12.00
วันเสาร์
: 8.30 - 16.00
วันอาทิตย์
: -
Share Share