ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ

Chailerk Juthakitti, MD.
ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม ศัลยกรรมในช่องปาก


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันศุกร์
: ศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17:00-20:00 น.
Share Share