ทพญ.ปริชมน สุขะนินทร์

Parichamon Sukhanindr
ทพญ.ปริชมน สุขะนินทร์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมเด็ก


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: 09:30-17:00 น.
Share Share