ทพ.จักรพงศ์ วารีรัตน์

Chakraphong Wareerat, MD.
ทพ.จักรพงศ์ วารีรัตน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมจัดฟัน


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09:00-17:00 น.
Share Share