พญ.ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เปอร์

Daranee Kwangaew Harper, M.D.
พญ.ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เปอร์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08:00-17:00 น.
วันอังคาร
: 08:00-17:00 น.
วันพุธ
: 08:00-17:00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08:00-17:00 น.
วันศุกร์
: 08:00-17:00 น.
Share Share