แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
พญ. ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เพอร์

พญ. ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เพอร์

แผนก :
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ประวัติการศึกษา :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แพทยศาสตร์บัณฑิต)


ความชำนาญพิเศษ :
แพทย์แต่งตั้งตรวจประกันวงเงินสูง แพทย์แต่งตั้งสถานฑูตออสเตรเลีย (Panel Doctor) ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือด


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08:00-17:00 น.
วันอังคาร
: 08:00-17:00 น.
วันพุธ
: 08:00-17:00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08:00-17:00 น.
วันศุกร์
: 08:00-17:00 น.