พญ.ภัทรินทร์ ผ่องเมฆินทร์

พญ.ภัทรินทร์ ผ่องเมฆินทร์
พญ.ภัทรินทร์ ผ่องเมฆินทร์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-16.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-16.00 น.
วันเสาร์
: 08.00 น.-12.00 น.
Share Share