นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก

THEERASAK WTTANASAKULAIK, MD.
นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันพฤหัสบดี
: 17.00 - 20.00 น.
Share Share