พญ.จตุพร วิจิตรเวชการ

Jatuporn Wijitvechkarn, M.D.
พญ.จตุพร วิจิตรเวชการ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 09.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 09.00 น.-16.00 น.
วันพุธ
: 09.00 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 09.00 น.-16.00 น.
วันศุกร์
: 09.00 น.-16.00 น.
Share Share