มอบเงินเพื่อช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบกับเหตุการณ์อุทกภัย

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ห่วงใยและใส่ใจพนักงานที่ประสบกับเหตุการณ์อุทกภัย คณะผู้บริหารโดยนายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ประธานคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือแก่พนักงาน กว่า 30 คนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

We truly care

ดูแลด้วยใจ

รูปภาพ