News

52 years anniversary

เนื่องในโอกาส ครอบรอบ 53 ปี โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

กิจกรรมบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58 เวลา 08:30-12:00 น.
บริเวณชั้น 1 อาคารอมราวิทยา เมดิตอลเซ็นเตอร์ 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 58 เวลา 06:30-08:00 น.
บริเวณหน้าโรงพยาบาล ฝั่งถนนพัทลุง

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-5284713, 089-7316828

 

Share Share