ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Smart Mom & Smart Child

                เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำหรับงานสัมมนา Smart Mom & Smart Child  เมื่อวันเสาร์ที่  23 กรกฎาคม  2559  ที่ผ่านมา  โดยงานสัมมนาได้รับความสนใจจากบรรดาคุณแม่และลูกๆ  รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ  อาทิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตรัง  , สมาชิกเหล่ากาชาด , ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วม  ซึ่งมีแพทย์ประจำโรงพยาบาล  2  ท่านที่ให้ความรู้   ได้แก่นพ.ณัฐชัย   อิ่มพันธ์แบน  สูตินรีแพทย์  , พญ.นิษฐกานต์  อินทรสังขนาวิน     กุมารแพทย์  โดยมีพิธีกรและนักแสดงมืออาชีพ  ดร.ปนัดดา  วงศ์ผู้ดี  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบแม่ๆ พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อาทิ  เดินแบบแม่ลูก   แชร์ประสบการณ์เทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างไรให้อัจฉริยะ  การออกบู๊ทจากห้างโรบินสันตรัง

                สำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงสุขภาพ  ของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง  ครั้งต่อไปจะสัมมนาในหัวข้ออะไร      ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.wattanapat.co.th   หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด  โทร.075-205411  หรือ  075-205555 ต่อ 2141-2142