กิจกรรมบริจาคโลหิต The Gift of Life

     ประมวลภาพกิจกกรรมบริจาคโลหิต "The Gift of Life" ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเป็นประจำ สำหรับครั้งนี้ก็ยังคงได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านเช่นเดิม
ในวันนี้ได้รับบริจาคเลือดไปทั้งสิ้น 75 units 30,000 CC ขอให้กุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม