พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

ภาพบรรยากาศผู้บริหารเข้าร่วม"พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"