ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำโดยคุณวารินทร์ เจียไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คุณวิรูฬห์ ฤทธิเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ลงพื้นที่ร่วมแจกยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ

 

 

We truly care

ดูแลด้วยใจ