ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 2560

ภาพบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน  โรงพยาบาลมอบของขวัญแก่ลูกค้าที่เข้าตรวจสุขภาพในช่วงเทศกาล  พร้อมลูกค้าบนห้องพัก  เพื่อสร้างบรรยากาศและความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ