ตรวจสุขภาพพนักงาน อีซูซุ 2559

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังออกบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานบ.อีซูซุ จำกัด (สาขาตรัง) จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นลูกค้าประจำที่น่ารัก ขอให้สุขภาพดีทุกๆท่านค่ะ

รูปภาพ