กิจกรรมส่งเสริมสุขศึกษา

          กิจกรรมส่งเสริมสุขศึกษาสำหรับญาติผู้ป่วยเด็ก  โดยทีมพยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก ประจำวันศุกร์นี้  ว่าด้วยเรื่อง โภชนาการสำหรับลูกน้อย   จะทำอย่างไรให้ลูกทานอาหารครบ 5 หมู่  และเทคนิคที่ช่วยให้ลูกน้อยของท่านเจริญอาหาร    ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กเหมือนทุกสัปดาห์