ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคหัวใจ หนึ่งภัยเงียบที่คร่าชีวิตคน

โรคหัวใจ เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ผู้ที่มีความเสี่ยงควรสังเกตอาการเตือนต่างๆ 
หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง มีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด 
คอยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา โดยนพ.ทัศนัย จันโหนง วันเสาร์-วันอังคาร เวลา 08:00-17:00 น. 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-7520-5555 ต่อ 1150
 
Share Share