ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2560

วัฒนแพทย์ รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ชุมชนบางรัก (ชาวบ้านอพยพมาอยู่ในวัดแจ้งเนื่องจากน้ำท่วมสูง) ชุมชนสรรพากร และชุมชนหนองบัว

We Truly Care !!!
เราดูแลด้วยใจ