เยี่ยมชมห้องผ่าตัด และห้อง icu

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 รพ.ตรัง นำโดย พญ.จิระวรรณ อารยะพงษ์ และรองผู้อำนวยการอีก 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องผ่าตัด และห้อง icu รพ.วัฒนแพทย์ตรังเพื่อหาข้อมูลในการร่วมมือที่จะบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกขึ้นในโอกาสต่อไปค่ะ

อีกหนึ่งความร่วมมือดีๆ ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อประชาชนค่ะ

รูปภาพ