กิจกรรมวันพยาบาลสากล

     สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses หรือ ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ.1971)


     วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก


     และทางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จึงได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้น ณ อาคารอมราวิทยา เมดิคอลเซนเตอร์  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558