ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ