กิจกรรมออกหน่วยร่วมกับบริษัท SCG ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

กิจกรรมออกหน่วยร่วมกับบริษท SCG ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด  ให้ความรู้เตรียมตัวสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ พร้อมเคล็ดลับ สว. กับการออกกำลังกาย และเทคนิคการทำอาหารสุขภาพเพื่อร่างกายที่แข็งแรง

รูปภาพ