ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์

เพื่อการสอดรับกับการพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง เปิดรับสมัครแพทย์ตามสาขาดังต่อไปนี้ 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ กชกร โทร.096-6353202 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
Share Share