ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น “งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ”

สุขภาพดีกับวัฒนแพทย์  ตรัง  ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น “งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ” จัดโดยสมาคมและที่ปรึกษาการเงิน จ. ตรัง ร่วมกับ คปภ. จ.ตรัง

รูปภาพ