อวยพรปีใหม่ 2561 แก่ท่านผู้ว่าราชการ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรปีใหม่แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

We Truly Care!!!
เราดูแลด้วยใจ

รูปภาพ