บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รร.อนุบาลเรวดี

วันที่ 12 กค.59 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังออกไปบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับน้องนักเรียน 

ที่โรงเรียนอนุบาลเรวดี อ.เมือง จ.พัทลุง  น้องๆน่ารักทุกคน ให้ความร่วมมือดี ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์ของโรงเรียน

อนุบาลเรวดี ที่ให้โอกาสให้โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ไปบริการน้องถึงที่โรงเรียนค่ะ 

รูปภาพ