แสดงความยินดีเปิดอาคารเรียน

          ตัวแทนโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง นำโดยนายแพทย์สุธรรม ไชยวาณิชย์ และทีมการตลาด ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด-เสกอาคารเซเรซัตโต  โรงเรียนดรุโณทัย พร้อมมอบของที่ระลึกแก่บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์ (ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ) และคณะผู้บริหาร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

รูปภาพ