เปิดห้องปฐมพยาบาล ณ สนามบินนานาชาติ

                บรรยากาศพิธีเปิดห้องปฐมพยาบาล ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดกระบี่ อีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน โดยท่าอากาศยานกระบี่และโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ กับการเปิดให้บริการห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในสนามบิน ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก สบาย และการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน หากมีการส่งต่อด้านการรักษาพยาบาลไปยังโรงพยาบาลต่างๆก็จะมีรถพยาบาลคอยบริการนำส่ง

                สำหรับพิธีเปิดห้องปฐมพยาบาลได้รับเกียรติจากท่านพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยาน